Tộc Leather 87 - Vintage Swiss Mountain Rucksack / Army Backpack of the Swiss Military in the 1940s


Tộc Leather 87 - Vintage Swiss Mountain Rucksack / Army Backpack of the Swiss Military in the 1940s

Handcrafted by Tộc Leather 

[A] - 162/5 Phan Đăng Lưu . P 3 . Q Phú Nhuận . Tp Hồ Chí Minh

[F] - https://www.facebook.com/tocaccessories

[E] - Tocaccessories@gmail.com

[W] - http://www.tocleather.com/Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét