Tộc Leather 63 - New Vintage 15" Chestnut Brown Leather Messenger Bag/ Shoulder Bag/ IPAD Bag/ Laptop Bag.






New Vintage 15" Chestnut Brown Leather Messenger Bag/ Shoulder Bag/ IPAD Bag/ Laptop Bag.

To fill an Order of Tran Thuy Dương /  Talk VietNam Editor. 

Handcrafted by Tộc|Accessories

[A] - 162/5 Phan Đăng Lưu . P 3 . Q Phú Nhuận . Tp Hồ Chí Minh

[E] - Tocaccessories@gmail.com





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét